Styrelsen består av tre ledamöter och en ordförande. Ledamöterna har i genomsnitt fyra styrelseuppdrag vardera.

Mångfald

Mångfald i styrelsen är viktigt för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande.  Vid urval och tillsättning ska bolaget sträva efter att en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas i styrelsen som helhet för att mångfalden ska främjas.

Ledamöterna ska ha tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Olikheter och mångfald är inte i sig ett självändamål. Vid sammansättning av styrelsen ska hänsyn ska tas till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Vid tillsättning och urval av en ledamot ska samtliga ha lika förutsättningar vad gäller sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion eller handicap.

Bolaget har beslutat att inte införa någon rikskommitté till följd av verksamhetens storlek, art och omfattning. Ansvarig för bolagets riskfunktion rapporterar direkt till styrelsen.

Ledamöter

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (född 1940) är styrelseledamot för Aker ASA. Berg Jacobsen har en MBA från Harvard Business School och är auktoriserad revisor. Han har innehaft olika befattningar inom Arthur Andersen & Co, bland annat som regionchef för Skandinavien 1983 till 1999. Från 2001 till 2005 arbetade Berg Jacobsen som CFO och personalchef vid Aker Kvaerner. Han arbetar nu som konsult i företagsledning och finansiering. Han är styrelseledamot och chef för revisionskommittén i flera företag. Han har varit medlem i styrelser, tillsynsmyndigheter och organisationer som arbetar med revision och redovisning. Fins är norsk medborgare. Finn har genomgått ledningsprövning hos Finansinspektionen.

Audun Stensvold

Audun Stensvold (född 1972) är VD för Vinestor AS. Tidigare arbetade Stensvold som chef för Investment på Aker ASA och innan dess har han bland annat arbetat som CFO och CIO inom Converto som förvaltar Akerägda Converto Capital Fund. Stensvold har även haft positionen som Vice President för transaktioner och affärsutveckling på Aker. Innan Aker arbetade Stensvold som konsult inom finansiella och strategiska konsulttjänster för Selmer samt finansanalytiker för DnB NOR. Han har en MBA från NHH. Audun har genomgått godkänd ledningsprövning hos Finansinspektionen.

Ulf Frykhammar

Managing Partner och en av grundarna till Norron Asset Management AB. Civilekonom från Linköpings Universitet 1989. Förvaltare på Enskilda Kapitalförvaltning 1989-1994. Därefter tre år i Hong Kong, med delansvar för SEB:s förvaltning i Asien. Tillbaka i Sverige ansvarade Ulf för SEB Fonders Nordenfonder och 1999 var han med och startade SEB Hedgefond, som han arbetade med till 2003. Var med och startade Catella Hedgefond 2003 och förvaltade den fram till 2010. Partner på Catella Fonder 2008-2010 samt styrelseledamot för Catella Capital under samma period. Ulf har genomgått ledningsprövning hos Finansinspektionen.

Fredrik Severin

Fredrik (född 1961) har mer än 15 års erfarenhet från Private Equity firmor ochkapitalförvaltningsbolag. Fredrik genomförde sina studier vid Linköpings Tekniska Högskola och har enMBA från Henley Management College i Storbritannien. Under de senaste två decennierna har Fredrik haft ledande befattningar inom såväl entreprenörsföretag och storföretag, samt grundare av fleravärdepappersbolag. Han har varit Partner i MVI, Globalt Ansvar och Air Liquide Ventures. Fredrikgrundade och var styrelserepresentant för fondbolaget Systematic Capital. Fredrik har genomgått ledningsprövning hos Finansinspektionen.