Gustaf Sjögren

Förvaltare

En av grundarna till Norron Asset Management AB. Ekonom från Stockholms universitet 1982. Börs- och institutionsmäklare på Handelsbanken 1986-1991. Därefter förvaltare på Handelsbanken Fonder med huvudansvar för Reavinstfonden. Grundade Catella Fonder 1998, där han också var partner 2008-2010. VD och ansvarig förvaltare för Catellas Reavinstfond 1998-2003. Gustaf var även med och startade Catella Hedgefond, vilken han ansvarade för fram till 2010.

gustaf.sjogren@norron.com
+46 8 555 069 42

Tillbaka

Gustaf Sjögren

Ulf Frykhammar

Förvaltare

Managing Partner och en av grundarna till Norron Asset Management AB. Civilekonom från Linköpings universitet 1989. Förvaltare på Enskilda Kapitalförvaltning 1989-1994. Därefter tre år i Hong Kong, med delansvar för SEB:s förvaltning i Asien. Tillbaka i Sverige ansvarade Ulf för SEB Fonders Nordenfonder och 1999 var han med och startade SEB Hedgefond, som han arbetade med till 2003. Var med och startade Catella Hedgefond 2003 och förvaltade den fram till 2010. Partner på Catella Fonder 2008-2010 samt styrelseledamot för Catella Capital under samma period.

ulf.frykhammar@norron.com
+46 8 555 069 41

Tillbaka

Ulf Frykhammar

Jan Törnstrand

Förvaltare

Ekonom från Linköpings universitet 1989. Ränteförvaltare på Nordea 1990. Partner och förvaltare på United Securities Fondkommission, med ansvar för ränteportföljen. Förvaltare på Svensk Exportkredit Treasury Group 1996-2005. Finanschef på Kaupting Bank 2005-2006. Därefter ansvarig för all ränteförvaltning hos Catella samt ansvarig förvaltare för Catella Avkastningsfond och Catella Likviditetsfond. Jan ingick även i teamet som skötte Catella Hedgefond och var partner på Catella Fonder 2008-2010.

jan.tornstrand@norron.com
+46 8 555 069 46

Tillbaka

Jan Törnstrand

Alexander Zetterquist

Administrativt ansvarig (VD)

Administrativt ansvarig och VD. Civilekonom från Umeå universitet 2000. Arbetade på E*TRADE som Manager Operations med plats i ledningsgruppen (ansvarig för bl.a. back office, kreditgivning och riskbedömning) mellan 2000 och 2007. Ansvarig för att bygga upp Middle Office funktionen då Straumur Burdaras Bank etablerades i Stockholm 2008. Därefter chef för Fixed Income Operations på Nordea Bank, för att i oktober 2010 tillträda som administrativt ansvarig (COO) på Norron Asset Management AB. VD i bolaget sedan november 2012.

alexander.zetterquist@norron.com
+46 8 555 069 44

Tillbaka

Alexander Zetterqvist

Peter Werleus

Förvaltare

Peter är civilingenjör från Lunds universitet. Han har lång erfarenhet från analys och portföljförvaltning och började sin karriär som analytiker på Orkla Securities 1999. Fyra år senare gick han till Handelsbanken som analytiker och var även ansvarig för Telecom gruppen. Peter började på HQ Bank 2004 där han arbetade som allokeringsansvarig innan han 2008 började hos Carnegie och var verksam som portföljförvaltare med ansvar för bl a Carnegie Corporate Bond. I november 2012 tillträdde Peter sin nuvarande roll som ansvarig förvaltare för Norron Premium.

peter.werleus@norron.com
+46 8 555 069 47

Tillbaka

Peter Werleus

Hans Bale

Marknadschef

Hans är civilekonom från Norges Handelshögskola 1990. Hans har lång erfarenhet inom portföljförvaltning och finans från Nordea, SEB och Fondfinans . Från 1993 - 1998 arbetade han inom Corporate finance på Nordea och mellan 1998 - 2003 var Hans ansvarig för SEB Asset Management, med delansvar för den norska aktieportföljen och fem andra mandat. Mellan 2003 - 2005 var Hans ansvarig för SEB Merchant Banking Aktielånavdelning i Norge & Danmark och 2005 startade Hans SEB Asset Management i Norge. Hans var partner på Fondfinans Corporate Finance mellan 2011 – 2015 och är anställd på Norron sedan maj 2015.

hans.bale@norron.com
+47 909 24 832

Tillbaka

Hans Bale

Marcus Plyhr

Analytiker

Marcus anställdes av Norron i maj 2014. Marcus arbetar som analytiker och assisterar Norrons förvaltare med dagliga uppgifter som portföljanalys, företagsanalys och risk. Ekonom (BSc) från Sierra Nevada College (Nevada, USA) med inriktning finansiell ekonomi. Marcus började sin karriär på Libertyship Capital i USA som tradingassistent på deras ``special situations trading desk`` mellan 2013-2014. Under sina studier arbetade Marcus deltid på Sierra Angels investment group, ett riskkapitalbolag som hjälper nystartade företag med kapital och mentorskap. Marcus kommer från en atletisk bakgrund där han har tävlat inom alpin skidåkning hela sitt liv.

marcus.plyhr@norron.com
+46 8 555 069 48

Tillbaka

Marcus Plyhr

Joachim Sverre

Förvaltare

Joachim studerade finans på univeristetet Strathclyde i Glasgow och gjorde sedan sin civilekonomsexamen på Handelshögskolan BI i Oslo.
Joachim började sin karriär på Pareto Spar där han ledde ett team på tio personer inom alternativa investeringar. Mellan 2006 och 2016 arbetade han på Pareto Securities inom aktier och obligationer. När Pareto Securities tog över Öhman Fondkommission var Joachim ansvarig för att utveckla och integrera aktieavdelningen. Joachim var också med i Pareto Securities styrelse under 2011.
Joachim kom till Norron 2016, han arbetar som förvaltare på kontoret i Oslo.
På fritiden tycker Joachim om att cykla, springa och åka längdskidor.

joachim.sverre@norron.com
+47 23 96 36 14

Tillbaka

Joachim Sverre

Jessica Landenberg-Thorstensson

Relationship Manager

Jessica började på Norron i september 2017 och ansvarar för Norrons affärsrelationer i Sverige. Jessica kommer närmast från Brummer & Partners där hon i nästan 10 års tid arbetade som ekonomisk rådgivare avseende förmögenhetsförvaltning för företag och privatpersoner. Innan dess, från 2006 till 2008, arbetade hon som Försäkrings- och Tjänstepensionsspecialist Företag på Nordea Liv & Pension och mellan 2001-2006 var Jessica Finansiell Rådgivare på Skandia där hon också genomgick Skandias Aspirantskola i Malmö. Jessica har en bakgrund som Ma/No lärare vilket hon studerade till mellan 1996-2000 vid Högskolan i Falun.
Intressen: Natur och kultur, den stora passionen är dock dressyrhästar men när hon rider själv är det hoppning och skogsturer som gäller.

Tillbaka

Jessica Landenberg-Thorstensson

Elin Lilja-Wainwright

Marknad & Kommunikation

Elin tog sin universitetsexamen (BSc) i London där hon studerade marknadsföring och franska. Efter studierna började hon sin yrkesbana som Account Manager för Disney Scandinavia. Elin arbetade sedan som Business Manager - Event och Marknad för ett privat konsultföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn vilket följdes av ett par år i finansbranschen som Communication and Marketing Manager. Elin blev sedermera marknadsansvarig för den globala managementkonsultfirman A.T. Kearney där hon arbetade i sju år. Våren 2017 återvände Elin till Sverige och bor nu i Stockholm med sin brittiske make och dotter. Hon började på Norron i juni med ansvar för marknad och kommunikation.
Elin tycker mycket om att resa och är väldigt intresserad av mat, gärna i kombination.

elin.wainwright@norron.com
+46 8 555 069 51

Tillbaka

Elin Lilja-Wainwright

Jesper Laudon Meyer

Compliance

Jesper är jurist från Uppsala universitet. Under studietiden arbetade Jesper på Hellström Advokatbyrå för att sedan efter avslutade studier börja på den internationella advokatbyrån Bird & Bird i Stockholm.
Jesper anslöt sig till Norron Asset Management AB i november 2017. Han arbetar inom compliance med ansvar för att bland annat övervaka och kontrollera företagets regelefterlevnad internt och externt.
Jesper har ett stort intresse för idrott och har tidigare varit aktiv inom både fotboll och basket.

jesper.laudonmeyer@norron.com
+46 8 555 069 52

Tillbaka

Jesper Laudon