Norron eies av Aker ASA, et norsk industribedrift notert på børsen (48%) og av staben (52%).

Aker ASA har investeringer i både industri og finans. Selskapet er en anerkjent og respektert Asset Manager. I tillegg til Norron er de hovedaksjonærene i Converto Capital og Oslo Asset Management sammen med totalt 8 milliarder kroner i forvaltningskapital. For mer informasjon om Aker ASA, se www.akerasa.com.