Här handlar du Norrons fonder i Sverige

Här handlar du Norrons fonder i Norge

Direktinvestera

Norron AB är ett värdepappersbolag, och ansvarar för förvaltningen av fonderna.  All administration inkluderat köp och säljorders sköts av SEB Fund Services S.A. och EFA. Klicka här för en detaljerad bild över organisationen under Norron SICAV.

För varje fond i Norron SICAV finns en Retail class och en Institutional Class. Minsta belopp för att teckna Retail class är 100 SEK. För att handla andelar i Institutional Class är minsta insättningen 20 miljoner SEK.

Som Privatperson eller Institution kan du kontakta någon av de distributörer som förmedlar de fonder som vi förvaltar för att teckna andelar.

Som Institutionell investerare kan du också investera direkt i fonden genom att öppna ett konto hos SEB Fund Services i Luxembourg.

Enklaste sättet att kontakta SEB Fund Services i Luxembourg är via email SEBFSCRSM@sebgroup.lu

ISIN-koder för andelsklasser i SEK som distribueras i Sverige:

Retail Class Institutional Class
Norron Target LU0580531472 LU0580530821
Norron Select LU0580532280 LU0580531803
Norron Preserve LU0580530409 LU0580529906
Norron Active LU0619829491 LU0619828923
Norron Premium LU0772833314 LU0906828909
Norron Alpha LU1354342641

Vid eventuella frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta oss på Norron.

Alexander Zetterquist, VD Norron AB
info@norron.com
Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm
Tel.: +46 8 555 069 40