Norron grundades 2010 av Ulf Frykhammar, Nicklas Granath och Gustaf Sjögren. De delar en lång och gedigen förvaltarkarriär där var och en av dem har närmare 30 års erfarenhet av de nordiska kapitalmarknaderna. Denna väletablerade trio har ingått i samma förvaltarteam i många år, har fattat investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur och erhållit en rad utmärkelser. De lärde känna varandra under sin tid som förvaltare på Catella fondförvaltning och bestämde sig sedan för att ta det bästa av sin förvärvade erfarenhet och expertis och starta en egen förvaltningsorganisation.

Norrons geografiska inriktning är Norden och förvaltarstilen kännetecknas av flexibilitet, öppenhet och transparens. Bolagets samlade kompetens med väldefinierade riktlinjer kombinerat med ett sunt förhållningssätt till förvaltning, vilket bl a inkluderar en stringent syn på risktagande, ett sofistikerat användade av derivat samt en noggrann aktieurvalsprocess, kommer våra andelsägare till godo genom en historisk mycket konkurrenskraftig avkastning.

Namnet Norron kommer från det fornnordiska ordet norrön som på modern svenska betyder detsamma som fornnorsk/fornisländsk. På senare tid har ordet dock ofta fått beteckna ”nordisk” i allmänhet. Ordet fanns även i fornsvenskan i formen norræn och är det ursprungliga och inhemska ordet för ”nordisk”. För att ha ett mer internationellt gångbart namn ändrades det till norron och ordet blev då också en palindrom.